دوشنبه, 11 شهريور, 1398

آلزایمر چیست؟

محل برگزاری: 
سرای محله جنت آباد شمالی

آلزایمر یک نوع اختلال عملکرد مغزی است که بتدریج توانایی‌های ذهنی بیمار تحلیل می‌رود. شاخصه ی این نوع  اختلال، زوال عقل و اختلال حافظه‌ است. اختلال حافظه معمولاً بتدریج ایجاد شده و پیشرفت می‌کند.
در برنامه آموزشی که در تاریخ98/06/11 در محل سرای محله جنت آباد شمالی و در میان اعضای محترم جهان دیدگان برگزار شد بیماری آلزایمر شرح داده شد. 
آیا من آلزایمر دارم؟
آلزایمر چیست؟