شنبه, 2 شهريور, 1398 تا سه شنبه, 5 شهريور, 1398

کنگره ملی داروسازان ایران

محل برگزاری: 
سالن همایشهای بین المللی رازی

در این کنگره ، فعالان حوزه ی داروسازی، داروسازان و پزشکان حضور داشتند . کنگره از استقبال خوبی برخوردار بود ودر طول برگزاری تا ساعت ۱۷بازدید کننده داشت. تمامی شرکتهای حاضر در کنگره به معرفی محصولات، اهدای نمونه ی سمپلینگ، دراب کارت و‌بروشور محصولات به مراجعه کنندگان مشغول بودند . کنگره از نظم خوبی برخوردار بود و بازدیدکنندگان درخلال سمینارها به بازدید غرفه ها مشغول بودند.
برند ایران داروک در کنگره: نظر به برگزاری کنگره ی ملی داروسازی در مورخ ۲ الی ۵ شهریورماه  واقع در سالن همایشهای رازی تهران ،   برند ایرانداروک در کنار بسیاری از شرکتهای فعال در حوزه ی داروسازی به برپایی غرفه اقدام داشته  و به  معرفی محصولات خود به بازدید کنندگان و شرکت کنندگان کنگره پرداخت . 
 

کنگره ملی داروسازان