سه شنبه, 19 دى, 1402

مهندس وحید قیامی مدیرعامل شرکت داروسازی ایران داروک شد

محل برگزاری: 
کارخانه داروسازی ایران داروک

روابط عمومی گروه پورادارو ایرانیان : با حکم ریاست هیئت مدیره گروه، مهندس وحید قیامی به عنوان مدیرعامل شرکت داروسازی ایران داروک یکی از بزرگترین مراکز تولید داروهای گیاهی و ریاست هیئت مدیره شرکت تحقیقاتی و دانش بنیان پوراژن منصوب شد، ایشان کارنامه درخشانی در شرکت داروسازی دانا داشته اند . در این مراسم ضمن تشکر از زحمات بیدریغ ، تلاش های صادقانه و موثر آقای دکتر رادپور در جهت پیشبرد اهداف گروه در طول مدت راهبری ایشان در شرکت ایران داروک تقدیر به عمل آمد .