دستگاه تولید مثل زنان، دستگاهی در بدن خانم ها که کار تولید مثل را انجام می‌دهد. دستگاه تولید مثل ماده در انسان از دو بخش درونی و بیرونی تشکیل شده ‌است. اندام‌های داخلی شامل تخمدان ها، لوله‌های حمل تخمک، رحم و مهبل (در یک سوم پایینی شکم قرار دارند) و بخش بیرونی کار دفع ادرار و لذت جنسی را بر عهده دارد.
دستگاه تولید مثل در مردان، دستگاهی در بدن مردان که وظیفه بنیادی‌ آن تولید مثل است. وظایف دستگاه تناسلی مرد تولید اسپرم، ساخت هورمون‌های جنسی لازم برای تولید اسپرم و تکامل جنسی در دوران بلوغ است.