سیستم ایمنی از سلول ها، پروتئین ها، بافت ها و ارگان های خاص ساخته شده است و از انسان در برابر میکروارگانیسم ها محافظت می کند. سیستم ایمنی وظیفه سالم نگه داشتن افراد و جلوگیری از آلوده شدن آن ها را بر عهده دارد. سیستم ایمنی سد دفاعی بدن در برابر آلوده شدن با میکروارگانیسم ها و مهاجمین می باشد که با مراحل مختلفی که واکنش ایمنی نامیده می شود به ارگانیسم ها و موادی که به سیستم بدن حمله می کنند و باعث بیماری می شوند، مقابله می کند.
انرژی، بخش حیاتی از زندگی انسان است. بدون سطح انرژی مناسب، فرد فاقد سوخت مورد نیاز برای رسیدگی به مسئولیت ها و زندگی روزمره می باشد. انسان نیازمند تغذیه مناسب، هیدراتاسیون، متابولیسم و سلامت به منظور حفظ سطح انرژی کافی است. به خصوص در زندگی مدرن و پرمشغله امروزی، نیاز به سطح بالای انرژی در جهت درست است.