دستگاه تنفسی انسان یکی از پیچیده ترین دستگاه های حیاتی بدن است که وظیفه بسیار مهم اکسیژن رسانی به تمام قسمت های بدن را بر عهده دارد. ریه به عنوان اصلی ترین بخش این سیستم به نسبت بزرگ، به تنهایی کارهای مهمی را انجام می دهد و به همین دلیل هر گونه اختلال در فعالیت آن می تواند سلامت فرد را به صورت کامل با مشکل رو به رو کند