افشانه تیمکس ایران داروک

Average: 3.2 (5 votes)

توصیه های مهم: 

هشدار: دارو را دور از دید و دسترس کودکان نگهداری شود.
توجه : وجود رسوب احتمالی در محلول های گیــاهی باعث کاهش اثرات درمــانی آنها نمی شود . بنابراین قبل از مصـرف دارو را تکان دهید.
 

ترکیبات دارویی: 
هر 100 میلی لیتر افشانه حاوی حدود 32 میلی گرم ترکیبات پلی فنلی تام بر حسب تیمول می باشد. مواد موثره : عصاره آویشن باغی (. Thymus vulgaris L ) حاوی مواد موثره شامل تیمول ،کارواکرول و پاراسیمول است . عصاره گیاه همچنین حاوی تانن ،فلاونوئید،ساپونین و نیز مواد تلخ می باشد

عصاره آویشن باغی (.Thymus vulgaris L )

دیدگاه‌ها

افزودن دیدگاه جدید