ایران داروک در راستای انجام مسئولیت های اجتماعی خود با شعار مسیر سبز سلامتی، فعالیتهایی نظیر برگزاری سمینارها و همایش های تخصصی برای گروه های خاص، همچنین برگزاری کلاس های آموزشی رایگان و پرسش و پاسخ آنلاین در مورد تغذیه و سالمتی با هدف افزایش اطلاعات عموم مردم جهت زندگی سلامت ،در دستور کارخود قرار داده است. همچنین با تخصیص شماره مجزای مشاوره 02182406 به پاسخگویی به سوالات پزشکی و تغذیه ای سعی در ایفای نقش خود در زندگی سلامت تمامی سطوح جامعه کرده است.

 • در برنامه آموزشی که در سرای محله چیذر با حضور کارشناس ارشد تغذیه انجام شده. موضوع: آشنایی با کبد...
  1397/07/17 - 08:56
 • در برنامه آموزشی که در سرای محله محمودیه که در تاریخ 8 مهر 97 با حضور کارشناس ارشد تغذیه انجام شده...
  1397/07/11 - 10:13
 • در برنامه آموزشی که در سرای محله پونک شمالی در تاریخ11 شهریور 97 با حضور کارشناس ارشد تغذیه انجام...
  1397/07/07 - 12:02
 • این برنامه آموزشی  در سرای تاکسیرانی در تاریخ 97/06/18 با حضور کارشناس تغذیه برگزار شد. علائم و راه...
  1397/07/01 - 16:31
 • این برنامه آموزشی  در سرای پونک شمالی در تاریخ 97/05/17 با حضور کارشناس تغذیه برگزار شد. طی این...
  1397/05/28 - 16:59
 • این برنامه آموزشی  در سرای تاکسیرانی در تاریخ 97/05/14 با حضور کارشناس تغذیه برگزار شد. بیماری های...
  1397/05/15 - 08:42
 • در برنامه آموزشی که در سرای محله پونک شمالی با حضور کارشناس ارشد تغذیه برگذار شد. موضوع تغذیه و...
  1397/04/25 - 09:24
 •  این برنامه آموزشی که در سرای محله تاکسیرانی با حضور کارشناس  تغذیه برگذار شد.  طی این برنامه...
  1397/03/08 - 09:37
 • در برنامه آموزشی که در تاریخ 3 اردیبهشت 97 در سرای محله سازمان آب منطقه 5 برگزار شد. بیماری کبد چرب...
  1397/02/04 - 15:45
 • در تاریخ 26 فروردین  آموزش کبد چرب در سرای محله تاکسیرانی برگزار شد. در این برنامه که با حضور...
  1397/02/04 - 10:40
 • در برنامه آموزشی که در تاریخ 16اسفند 96 در مهد کودک باغ کشاورزی با حضور کارشناسان ارشد تغذیه برگزار...
  1396/12/20 - 09:27
 • در تاریخ 8 اسفند آموزش کبد چرب در سرای محله سازمان آب برگزار شد. در این برنامه که با حضور کارشناس...
  1396/12/08 - 15:26
 • در تاریخ 7 اسفند آموزش کبد چرب در سرای محله سازمان آب برگزار شد. در این برنامه که با حضور کارشناس...
  1396/12/08 - 15:22
 • این برنامه آموزشی  در تاریخ 18 بهمن  96 با حضور کارشناس تغذیه  و مشاوران محصولات در پارک 13 آبان...
  1396/11/28 - 11:09
 • برنامه ای که در سرای محله المهدی با حضور کارشناس  ارشد تغذیه و رژیم درمانی برگزار شد. موضوع کبد چرب...
  1396/11/15 - 15:43