ایران داروک در راستای انجام مسئولیت های اجتماعی خود با شعار مسیر سبز سلامتی، فعالیتهایی نظیر برگزاری سمینارها و همایش های تخصصی برای گروه های خاص، همچنین برگزاری کلاس های آموزشی رایگان و پرسش و پاسخ آنلاین در مورد تغذیه و سلامتی با هدف افزایش اطلاعات عموم مردم جهت زندگی سلامت ،در دستور کارخود قرار داده است. همچنین با تخصیص شماره مجزای مشاوره 02182406 به پاسخگویی به سوالات پزشکی و تغذیه ای سعی در ایفای نقش خود در زندگی سلامت تمامی سطوح جامعه کرده است.

 • در برنامه آموزشی که در تاریخ 5 مرداد ماه در سرای محله جنت آباد شمالی با حضور کارشناس تغذیه با موضوع...
  1398/05/07 - 17:33
 • در برنامه آموزشی که در تاریخ 18 تیر ماه در سرای محله جنت آباد شمالی با حضور کارشناس ارشد تغذیه با...
  1398/04/24 - 10:46
 • این برنامه آموزشی در تاریخ 19 تیر ماه در سرای محله اباذر با حضور کارشناس تغذیه انجام شده. موضوع...
  1398/04/19 - 13:33
 • خواب دارای مراحل مختلفی می باشد. در برنامه آموزشی که در تاریخ 11 تیر 98 در سرای محله چیذر با حضور...
  1398/04/17 - 12:22
 • در سرای محله  ازگل منطقه 1 در تاریخ 12 تیر98 جلسه آموزشی رایگان  با موضوع تغذیه سالم برگزار شد. طی...
  1398/04/16 - 11:29
 • این برنامه آموزشی در تاریخ 26 خرداد ماه در سرای محله پرستار با حضور کارشناس تغذیه انجام شده. موضوع...
  1398/03/27 - 09:54
 • این برنامه آموزشی در تاریخ 9 اردیبهشت ماه در سرای محله قیطریه با حضور کارشناس تغذیه انجام شده....
  1398/02/10 - 09:56
 • در برنامه ای که در سرای محله اباذر در تاریخ 21 فروردین 98 با حضور کارشناس  تغذیه برگزار شد. بیماری...
  1398/01/25 - 08:51
 • در برنامه ای که در سرای محله تاکسیرانی در تاریخ 18 فروردین 98 با حضور کارشناس ارشد تغذیه برگزار شد...
  1398/01/18 - 14:44
 •  برنامه آموزشی در تاریخ7 اسفند ماه در سرای محله چیذر با حضور کارشناس تغذیه و رژیم درمانی برگزار...
  1397/12/15 - 08:47
 • در سرای محله دارآباد در تاریخ 17 بهمن جلسه آموزشی با موضوع نقش تغذیه در پیشگیری از سرطان  برگزار شد...
  1397/11/17 - 15:30
 • این برنامه آموزشی در تاریخ 14 بهمن ماه در سرای محله تاکسیرانی با حضور کارشناس ارشد تغذیه و...
  1397/11/16 - 17:24
 • در سرای محله پرستار در تاریخ 7 بهمن جلسه آموزشی با موضوع نقش تغذیه در پیشگیری از سرطان  برگزار شد....
  1397/11/08 - 10:15
 • در سرای محله چیذر در تاریخ 10 دی  جلسه آموزشی با موضوع چربی خون برگزار شد.این برنامه آموزشی با هدف...
  1397/10/19 - 09:14
 • این برنامه آموزشی در تاریخ 17 دی ماه در سرای محله محمودیه با حضور کارشناس ارشد تغذیه و رژیم...
  1397/10/18 - 08:37