فشار خون نيرويي است كه در اثر برخورد خون با ديواره سرخرگ به وجود مي آيد. محدوده طبیعی فشار خون  mmHg (میلی متر جیوه) 120/80 بوده که برحسب سن و جنس متفاوت است.
LDL (کلسترول بد): کلسترول را از کبد به سلول ها انتقال می دهد.
 HDL(کلسترول خوب): کلسترول را از بافت های بدن به کبد بر می گرداند.
تصلب‌ شرائین: شایع ترین بیماری قلبی و عروقی است که شامل: تجمع غیرطبیعی لیپید و مواد چربی در جدار رگ هاست که باعث انسداد و تنگی رگ ها می گردد. این تجمع مواد را پلاک می‌گویند. که باعث کاهش جریان خون به عضله قلبی (میوکارد) می گردد و در صورت انسداد جریان خون به قلب باعث سکته قلبی یا آنفارکتوس میوکارد می گردد.