چهارشنبه, 15 دى, 1400

همایش پزشکان متخصص داخلی ، زنان ، دی ماه ۱۴۰۰ ،همدان هتل کتیبه

      توضیح محصولات پلارکس هرباتیون، پدی اپ، عناب صعتر،ف یتوپان، کاراوی میکسچر، فیتوکاف، لیوروفیت، اپیون، فیکولاکس، بی بی ریلیف هرباتیون، هربوهایپ هرباتیون، بلاکپ هرباتیون، بوتالاکت
      توضیح جامع همه محصولات  به علت استقبال پزشکان از تنوع محصول
      همکاری و پیشنهاد دو نفر از متخصصین برای انجام مطالعه بالینی برای هراکلس و لیبیدوکس بصورت partner
      توضیحات کامل راجع به وجه تمایز و مزایای رقابتی محصولات در مقایسه با محصولات موجود در بازار و مقایسه کیفیت محصولات ایران داروک با سایر محصولات