چهارشنبه, 9 مهر, 1399

39 سال اقتدار در صنعت داروهای گیاهی

در سی و نهمین سالگرد تاسیس ایران داروک با عزمی راسخ و تلاش بی وقفه در مسیر سلامتی گام برخواهیم داشت

فیلم مرتبط: 

سالگرد تاسیس شرکت ایران داروک

دسته بندی ویدیو: