سلامت و پر انرژی ورزش کنیم

حفظ و افزایش سطح انرژی بدن در حین ورزش کردن و مراقبت از کبد ورزشکار از اصول اولیه ورزش کردن می باشد. یکی از راه های درمان و پیشگیری از کبد چرب ورزش کردن است، برای پیشگیری و درمان کبد چرب به فکر چاره باشیم. با تغذیه سالم و استفاده از گیاهان دارویی انرژی بدن را در حین و قبل از تمرین افزایش دهیم و و سلامت کبد خود را حفظ کنیم
دسته بندی ویدیو: